Skład Samorządu Uczniowskiego

Dawid Podobieński – przewodniczący

W dniach 25-29 października 2021 r. odbędą się wybory, które wyłonią nowy skład Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu