Skład Samorządu Uczniowskiego

Dawid Podobieński – przewodniczący

Krzysztof Sowa – zastępca przewodniczącego

Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się w każdy czwartek, na długiej przerwie, w sali nr 125.

Wszelki wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego powinny być wnioskami pisemnymi, odręcznymi lub wydrukowanymi.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu