Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2020 / 2021

10.09.2020 r.      zebrania z rodzicami, wybór klasowych rad rodziców
24.09.2020 r.     zebranie Rady Rodziców – wybór prezydium Rady Rodziców
22.10.2020 r.     zebrania z rodzicami, wywiadówka wszystkich klas
26.11.2020 r.      zebrania z rodzicami, wywiadówka wszystkich klas
26.11.2020 r.      zebranie Rady Rodziców
9.12.2020 r.        klasy czwarte – wywiadówka po I okresie
13.01.2021 r.       wywiadówka po I okresie – klasy młodsze
4.02.2021 r.        zebranie z Radą Rodziców- podsumowanie I okresu
7.04.2021 r.        zebrania z rodzicami wszystkich klas /klasy czwarte – przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne/
21.04.2021 r.        konsultacje dla rodziców uczniów klas czwartych – oceny klasyfikacyjne roczne
2.06.2021 r.        zebrania z rodzicami klas młodszych / przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne/
16.06.2021 r.       zebranie z rodzicami – oceny klasyfikacyjne roczne,
22.06.2021 r.       zebranie z Radą Rodziców