Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00.

Sprawy uczniowskie

Karolina Jankiewicz

pokój nr: 221

Kierownik gospodarczy

Jacek Nawrocki

pokój nr: 226

Jak uzyskać duplikat legitymacji lub świadectwa?

Od dnia 01 października 2017 roku wszystkie wpłaty za wyrobienie duplikatów dokumentów szkolnych proszę wpłacać na konto szkoły:

nr konta: 65 1160 2202 0000 0000 6172 0249

W tytule wpłaty podajemy: imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz nazwę duplikatu dokumentu

Np.: Anna Kowalska – opłata za duplikat legitymacji

Koszt wyrobienie duplikatów dokumentów:

– legitymacja – 9 zł,

– świadectwo – 26 zł.

W przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji należy udać się do sekretariatu szkoły z dowodem wpłaty oraz zdjęciem.

W przypadku wyrobienia duplikatu świadectwa należy udać się do sekretariatu szkoły z wypełnionym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa (druki do pobrania poniżej) oraz dowodem wpłaty.

Termin realizacji duplikatu – 2 tygodnie od daty wpłynięcia wniosku.

Pobierz:
* Duplikat legitymacji

* Duplikat świadectwa

DOKUMENTY DO POBRANIA