Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr Mirosława Łuksza

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

Uczniowie technikum kształcą się w zawodach:

TECHNIK EKONOMISTA

KOD ZAWODU: 331403

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Praktyki zawodowe trwają:
6 tygodni w cyklu edukacyjnym

od roku szkolnego 2019 / 2020
8 tygodni w cyklu edukacyjnym

Uczniowie odbywają praktyki w różnych jednostkach organizacyjnych: produkcyjnych, usługowych, handlowych, instytucjach samorządowych, bankach, w innych formach organizacyjno – prawnych.

TECHNIK HANDLOWIEC

KOD ZAWODU: 522305

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

– Prowadzenie sprzedaży

– Prowadzenie działań handlowych

Praktyki zawodowe trwają:
– 4 tygodnie w cyklu edukacyjnym

od roku szkolnego 2019 / 2020
8 tygodni w cyklu edukacyjnym

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w hurtowniach, sklepach detalicznych: salony handlowe, butiki, perfumerie, sklepy sieciowe, itp., działy zaopatrzenia i sprzedaży oraz marketingu w przedsiębiorstwach handlowych.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

KOD ZAWODU: 431103

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

-Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

-Prowadzenie rachunkowości

Praktyki zawodowe trwają:
– 4 tygodnie w cyklu edukacyjnym

od roku szkolnego 2019 / 2020
8 tygodni w cyklu edukacyjnym

Uczniowie odbywają praktyki w salonach fryzjerskich.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

KOD ZAWODU: 514105

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

-Wykonywanie usług fryzjerskich

-Projektowanie i wykonywanie fryzur

Praktyki zawodowe trwają:
– 4 tygodnie w cyklu edukacyjnym

od roku szkolnego 2019 / 2020
8 tygodni w cyklu edukacyjnym

Uczniowie odbywają praktyki w salonach fryzjerskich.

Branżowa Szkoła I
stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcą się w zawodach:

FRYZJER

KOD ZAWODU: 514101

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W  ZAWODZIE:

– Wykonywanie usług fryzjerskich

Zajęcia praktyczne dla absolwentów szkoły podstawowe i gimnazjum trwają:
1 dzień / w tygodniu klasa I

2 dni / w tygodniu klasa II

2 dni / w tygodniu klasa III

Uczeń po podpisaniu umowy z pracodawcą otrzymuje status pracownika młodocianego – zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach (salonach) fryzjerskich.

Uczeń może samodzielnie znaleźć miejsce praktyki, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, który dokona weryfikacji profilu działalności danego podmiotu gospodarczego.
Uczniów obowiązuje w trakcie praktyki przestrzeganie Regulaminu Praktyk i prowadzenie Dzienniczka Praktyk.

Z Regulaminem i Programem praktyk uczniowie zapoznają się przed pójściem na praktykę.