Szkoła jako Zespół Szkół Ekonomicznych działa od 1975 roku i mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 39 w Toruniu. Skupia różne typy szkół:

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
Branżową Szkołę I  stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

W zależności od typu szkoły uczniowie mogą wybrać:

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
zawód:  technik ekonomista
zawód: technik handlowiec
zawód: technik rachunkowości
zawód: technik usług fryzjerskich

Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
zawód: sprzedawca
zawód: fryzjer

 • Zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i przedmiotowych.
 • Lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym od 8.00 do 15.00.
 • Dwa internaty w pobliżu szkoły.
 • Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym ze stałym dostępem do internetu, posiada salę gimnastyczną, nowoczesną siłownię, boisko sportowe, świetlicę i sklepik.
 • Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki z czytelnią.
 • Nauczyciele uczący to wysoko wykwalifikowana kadra.
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych.
 • Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, w których uczniowie realizują praktykę zawodową.
 • Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu projektach międzynarodowych i unijnych.
 • Szkoła stwarza również możliwości rozwoju indywidualnego dla każdego ucznia, umożliwiając im udział w zajęciach pozalekcyjnych jak np. Szkolny Klub Sportowy, Koło Informatyczne, Koło Geograficzno – Ekologiczne, Klub Kultutury Brytyjskiej czy  Koło Caritas.
 • W rankingu szkół średnich w 2007 roku Zespół Szkól Ekonomicznych zajął 5 miejsce w Toruniu, 22 w regionie i 302 w kraju. Szkoła uzyskała  w 2007 roku w  konkursie organizowanym przez NBP CERTYFIKAT JAKOŚCI  „SZKOŁA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.