Język polski

mgr Hanasz Anna
mgr Wódkowska Anna
mgr Kurek Justyna

Język angielski

mgr Jekel Beata
mgr Beifus Magdalena
mgr Neckowicz Małgorzata
mgr Magdziarz Katarzyna
mgr Skarbowska Monika
mgr Baniewicz Przemysław
mgr Górski Michał
mgr Rybka Monika

Język niemiecki

mgr Adamczyk Liliana
mgr Jastak Magdalena
mgr Poremska Marzena

Wiedza o kulturze

mgr Hanasz Anna
mgr Nadgrabski Paweł

Historia oraz Historia i społeczeństwo

mgr Neckowicz Arkadiusz
mgr Nadgrabski Paweł

Matematyka

mgr Mentzen Elżbieta
mgr Szulc Manuela

Geografia

mgr Grala Anna

mgr Beifus Magdalena

mgr Sadowska Karolina

Fizyka

mgr Łożykowski Marek

Chemia

mgr Piasta Anna

Biologia

mgr Baniewicz Przemysław

Informatyka

mgr Górski Michał

mgr Nadgrabski Paweł

mgr Łożykowski Marek

Religia

mgr Kaczmarek Ewelina
mgr Galewski Michał

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Chwastyk-Gurtowska Beata

Wychowanie fizyczne

mgr Chwastyk-Gurtowska Beata
mgr Ziółkowska Justyna
mgr Lewandowska-Plińska Anna

Filozofia

mgr Werner Maria

Przedmioty zawodowe

mgr Łuksza Mirosława
mgr Czajka Marzena
mgr Sajewska Ewa
mgr Kaczyńska Elżbieta
mgr Kawska Teresa
mgr Kulik Górzyńska Agnieszka
mgr Łożykowski Marek
mgr Neckowicz Arkadiusz
mgr Grala Anna
mgr Skweres Patrycja
mgr Wojciechowska Agnieszka
mgr Rutkowska Marta
mgr Rzążewska Iwona
mgr Tomela Barbara
mgr Jakubowski Dominik
Kubiczek Magdalena

Biblioteka

mgr Kołybska Beata

Pedagog

mgr Kruszkowska Żaneta