Biblioteka Szkolna ZSE
i Szkolne Centrum Informacji

Biblioteka czynna jest w dniach pracy szkoły od godz. 8.00 – 14.00

Lokalizacja: Biblioteka szkolna mieści się na parterze. Zajmuje dwa pomieszczenia – wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni znajduje się również szkolne centrum multimedialne. Są tam cztery stanowiska multimedialne z których uczniowie mogą korzystać.

Zbiory: Na księgozbiór biblioteki szkolnej składa się ok. 20 tys. woluminów, oraz dokumenty zarówno w postaci kaset video i magnetofonowych jak i płyt CD i DVD.

Katalogi:
– alfabetyczny i rzeczowy
– kartoteki zagadnieniowe

W wypożyczalni uczniowie mogą otrzymać lektury i beletrystykę natomiast w czytelni mogą bezpośrednio skorzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się encyklopedie, słowniki, literatura dotycząca profilu szkoły, literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin wiedzy, literatura pedagogiczna i psychologiczna oraz różnego rodzaju albumy. W czytelni na uwagę zasługuje Biblioteka Białych Kruków osobny regał z książkami rzadkimi i unikatowymi, wydanymi do 1945 roku. Najstarszy „biały kruk” w naszej bibliotece pochodzi z roku 1901.

Obok głównej funkcji gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów biblioteka szkolna prowadzi wszechstronną działalność informacyjną. Corocznie też organizuje kiermasz książki starej i nowej oraz współuczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej przygotowujące uczniów do samokształcenia.

W „Kąciku Maturzysty” gromadzone są przydatne materiały dla zdających maturę:

 • Informatory maturalne
 • Słownik motywów literackich
 • Słownik bohaterów literackich
 • Wzory opisów bibliograficznych do bibliografii załącznikowej
 • Akty prawne dotyczące matury i procedury maturalne
 • Przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne
 • Informatory szkół wyższych i policealnych
 • Inne przydatne materiały
 • pożyteczne strony www

Motywy w literaturze, malarstwie, filmie i muzyce

Polski na 5
Motywy literackie.klp
Motywy literackie
Motywy —- /indeks haseł znajduje się na końcu prezentacji/
pbw.zary.w.interia
Motywy
bryk.pl
sciaga.pl
Prezentacje maturalne
M jak matura
piatek13
Język polski.pl
Wolnepodreczniki.pl —-zakładka „język polski”—-zakładka „motywy
literackie”
Ostatni dzwonek
sciaga.info
uczniak.com
Motywy —-zakładka „motywy”
Motywy literackie
powtorka.republika.pl —-zakładka „motywy”
Słownik motywów literackich

W bibliotece dostępne są również dokumenty regulujące pracę szkoły:

 • Statut Szkoły
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Szkolnego
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Kodeks Ucznia ZSE
 • Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Karta Nauczyciela
 • Regulamin Biblioteki ZSE i inne.
 • Instrukcja dla zdającego egzamin maturalny