15.07.2021 r.

Szkoła zawodowa -Twoja przyszłość

Tytuł projektu: Szkoła zawodowa -Twoja przyszłość

Program operacyjny :
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa   10. Innowacyjna edukacja
Działanie  10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
Poddziałanie  10.01.03 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT 

Dane finansowe:
Koszt całkowity:  513 325,00 zł
Kwota dofinansowania: 487 505,00 zł
Wkład własny: 25 820,00zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa  

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  4 sierpnia 2020r.

Realizator:
Gmina Miasta Toruń
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu 

Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 30.09.2023 r.

Cele projektu
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży /kursów/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.
W ramach projektu planuje się zrealizować:

 • staże uczniowskie dla uczniów,
 • kursy dla uczniów, podnoszące kompetencje,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe),
 • studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego,

Planowane rezultaty:

 • liczba uczniów, którzy nabędą umiejętności praktyczne po stażach uczniowskich u pracodawcy: 45
 • liczba uczniów, którzy podniosą kompetencje: 153
 • liczba nauczycieli, którzy podniosą kwalifikacje lub kompetencje: 8

Dane kontaktowe realizatora:

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

 1. Batorego 43/49, 87-100 Toruń

tel.: 56 6231338, e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

 1. Osikowa 15, 87-100 Toruń

tel.: 566573777, e-mail: sekretariat@zsgh.torun.pl

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu

 1. św. Józefa 26, 87-100 Toruń

tel.: 566544791, e-mai: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

 1. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń

tel.: 566544613, e-mail: ekonomik@zset.home.pl

Metryczka

Okres programowania:  Okres programowania 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: Projekt konkursowy

Grupa docelowa: Uczniowie

Nauczyciele

Tematyka projektu: Edukacja

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra

Kaliskiego w Toruniu

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Projekt
Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość
Od 1 stycznia 2021r. ruszył projekt „Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość”. Zespół Szkół Ekonomicznych bierze udział w tym projekcie. Więcej szczegółów w załączonej ulotce … przeczytaj