Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2020 / 2021

10.09.2020 r.     zebrania z rodzicami, wybór klasowych rad rodziców

24.09.2020 r.    zebranie Rady Rodziców – wybór prezydium Rady Rodziców

22.10.2020 r.    zebrania z rodzicami, wywiadówka wszystkich  klas

26.11.2020 r.     zebrania z rodzicami, wywiadówka wszystkich      klas

26.11.2020 r.     zebranie Rady Rodziców

9.12.2020 r.      klasy czwarte – wywiadówka po I okresie

13.01.2021 r.    wywiadówka po I okresie – klasy młodsze
04. 02.2021 r.   zebranie z Radą Rodziców- podsumowanie I okresu

7.04.2021 r.      zebrania z rodzicami wszystkich klas

/klasy czwarte – przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne/

21.04.2021 r.    konsultacje dla rodziców uczniów klas czwartych – oceny klasyfikacyjne roczne

2.06.2021 r.   zebrania z rodzicami klas młodszych
/ przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne/

16.06.2021 r.  zebranie z rodzicami – oceny klasyfikacyjne roczne,

22.06.2021 r. zebranie z Radą Rodziców