Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2021 / 2022

9.09.2021 r. zebrania z rodzicami, wybór klasowych rad rodziców
30.09.2021 r. zebranie Rady Rodziców – wybór prezydium Rady Rodziców
28.10.2021 r. zebrania z rodzicami, wywiadówka wszystkich klas
25.11.2021 r. zebrania z rodzicami, wywiadówka wszystkich klas
15.12.2021 r. (środa) klasy czwarte – wywiadówka po I okresie
12.01.2022 r. (środa) wywiadówka po I okresie – klasy młodsze
17.02.2022 r. zebranie z Radą Rodziców- podsumowanie I okresu
31.03.2022 r. zebrania z rodzicami wszystkich klas
/klasy czwarte – przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne/
20.04.2022 r.(środa) konsultacje dla rodziców uczniów klas czwartych – oceny
klasyfikacyjne roczne
30.05.2022 r.(poniedz.)zebrania z rodzicami klas młodszych
/ przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne/
14.06.2022 r.(wtorek) zebranie z rodzicami – oceny klasyfikacyjne roczne,
21.06.2022 r.(wtorek) zebranie z Radą Rodziców