PREZYDIUM RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2019 / 2020

Przewodniczący Rady Rodziców

Podobieńska Anna

Sekretarz

Gajewska Alicja

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Kwiatkowska Katarzyna

Skarbnik

Kasprzak Beata

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2019 / 2020

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Walerych Paweł

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Łachecińska Elżbieta

Terminy spotkań Rady Rodziców

24.09.2020 r.            zebranie Rady Rodziców – wybór prezydium Rady Rodziców
26.11.2020 r.            zebranie Rady Rodziców
04.02.2021 r.            zebranie z Radą Rodziców- podsumowanie I okresu
22.06.2021 r.            zebranie z Radą Rodziców