Zrealizowane projekty europejskie

  1. „The European ABC” Awareness of Borders to Cross zrealizowany w terminie: 01.08.2016r. – 30.05.2018 r. – Erasmus plus
    Więcej o projekcie kliknij tu …
  2. „S.O.S Europe” (2013 – 2015)  Erasmus plus
  3. „It’s normal to be different” (2011 – 2013) Erasmus plus
  4. „Friend or enemy” (2009 – 2011) Comenius
  5. „Zagraniczne praktyki zawodowe – szansą na lepszy start dla młodych ekonomistów”  (2011 – 2013) Leonardo da Vinci
  6. Comenius

ZACZYNAMY PROJEKT ERASMUS +

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Zintegrował dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz Jean Monnet, Erasmus Mundus, TEMPUS, ALFA, EDUlink. Po raz pierwszy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Finansowanie programu zaplanowane jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w Europie w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu.

Priorytety
Największy nacisk w nowym programie położony został na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć m.in. niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Erasmus+

To duże możliwości dla uczniów naszej Szkoły !

O projekcie:

Celem projektu jest przybliżenie naszym uczniom  problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, a szczególnie zwrócenie uwagi na sport osób niepełnosprawnych.  W ramach projektu planowane są różne działania: wywiady z niepełnosprawnymi sportowcami, spotkania z osobami zajmującymi się sportem osób niepełnosprawnych, zdobywanie informacji o różnych dyscyplinach sportowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne fizycznie, ale też psychicznie. Uczniowie będą mogli doświadczyć także zaaranżowanej niepełnosprawności podczas zajęć sportowych. Projekt realizowany jest w szkole i podczas spotkań z partnerami. 

W czasie trwania projektu od września 2019 do czerwca 2020 przewidzianych jest pięć spotkań uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich: styczeń/ luty 2019 w Hiszpanii (Majorka), kwiecień 2019 w Toruniu, wrzesień 2019 w Niemczech, luty 2020 w Holandii oraz końcowe czerwiec 2020 we Włoszech.

Bezpośrednio w realizację projektu zaangażowanych jest pięciu nauczycieli (panie Beata Chwastyk – Gurtowska, Anna Hanasz, Magdalena Jastak, Małgorzata Neckowicz i Justyna Ziółkowska)  oraz 27 uczniów (klasy pierwsze i drugie) ZSE w Toruniu. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Magdalena Jastak.

Będziemy pracować na wspólnie stworzonej stronie internetowej na czatach i platformie eTwinning w celu poznawania siebie, wymieniania się pomysłami, wiadomościami, komunikowania się ze sobą i udoskonalania języka angielskiego, tworzenia prezentacji i filmów, opracowywania najróżniejszych zagadnień zgodnie z założeniami projektu, będziemy pracować w międzynarodowych grupach oraz wykonywać wiele, wiele innych ciekawych zadań…