Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym do Technikum nr 1 w ZSE… więcej

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym do Branżowej Szkoły I stopnia w ZSE… więcej

Lista wolnych miejsc w Zespole Szkół Ekonomicznych

Technikum Nr 1
Technik handlowiec1
Technik ekonomista2
Technik rachunkowości1
Branżowa Szkoła I stopnia
fryzjer10

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021 – 2022

Moja przyszłość na moich zasadach – zajrzyj na stronę … więcej

x

Technikum Nr 1 im. gen Elżbiety Zawackiej – najlepsze technikum w Toruniu
ranking – portal WaszaEdukacja.pl

Zapraszamy na wirtualne Drzwi Otwarte w Ekonomiku … zajrzyj

DOKUMENTY REKRUTACYJNE …

 1. Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka
 2. Oświadczenie  dotyczące wielodzietności w rodzinie
WNIOSEK WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE na stronie https://torun.edu.com.pl/kandydat

SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z dokumentami drogą mailową na adres szkoły (skany lub zdjęcia). Adresy mailowe i numery telefonów szkół podane są na stronie https://torun.edu.com.pl/kandydat.
 2. Dostarczenie do szkoły własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I (nazwa szkoły)”. Potwierdzenie złożenia dokumentów rodzice otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku.
 3. Złożenie wniosku w systemie naboru cyfrowego podpisanego profilem zaufanym . W takiej sytuacji, należy dostarczyć do szkoły tylko te dokumenty, które nie zostały załączone podczas składania wniosku (dostępne formy: dostarczanie dokumentów w postaci skanów lub zdjęć na adres e-mail lub w zamkniętej kopercie do szkoły pierwszego wyboru). Adresy pocztowe i numery telefonów szkół przedstawione są na stronie https://torun.edu.com.pl/kandydat.
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu na rok szkolny 2021 2022
klasa / zawód przedmioty punktowane w procesie rekrutacji przedmiot rozszerzony I język obcy II język obcy przedmioty uzupełniające od IV klasy
Technikum – 5 letnie po szkole podstawowej
klasa IA technik ekonomista język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia język angielski język angielski język niemiecki matematyka w praktyce
klasa IB  technik handlowiec język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia język angielski język angielski język niemiecki matematyka w praktyce
klasa IC technik rachunkowości język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia język angielski język angielski język niemiecki matematyka w praktyce
klasa ITF technik usług fryzjerskich język polski, matematyka, język obcy nowożytny, plastyka język angielski język angielski język niemiecki matematyka w praktyce
Branżowa Szkoła I stopnia
klasa IBSF język polski, matematyka, język obcy nowożytny, plastyka Ważne!
Uczeń szkoły branżowej zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o zajęciach praktycznych u pracodawcy zrzeszonym z Cechu Rzemiosł Różnych do sekretariatu szkoły – do   14 lipca 2021 r.

x

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021 / 2022 … więcej
 2. Komunikat w sprawie wykazu konkursów … więcej
 3. Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, których laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej … załącznik nr 1
 4.  Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 … załącznik nr 2
 5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych … załącznik nr 3
 6.  Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych  z  14  maja 2020 r. … więcej
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021 / 2022 … więcej

x

x

Drodzy Uczniowie Ekonomika i Kandydaci do klas I,

W tych trudnych dla Nas wszystkich czasach zdominowanych przez COVID-19 dedykujemy Wam krótki kolaż zdjęć (z lat szkolnych 18/19, 19/20) w formie filmiku o Naszej Szkole, która jeszcze do niedawna tętniła życiem, dzięki obecności Uczniów i Nauczycieli. Mamy nadzieję, że filmik poprawi Wam nastrój i jeszcze bardziej zatęsknicie za atmosferą, jaka panuje w ZSE.
Liczymy na to, że niebawem będziemy mogli ponownie spotkać się na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych. 

Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE wraz Kadrą Pedagogiczną