FRYZJER (KOD ZAWODU: 514101)

W CYKLU KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE  KWALIFIKACJI:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:
1) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
2) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
3) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
4) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
5) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;
6) wykonywania zmiany koloru włosów;
7) wykonywania stylizacji fryzur.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TRWAJĄ: 

1 dzień / w tygodniu klasa I

2 dni / w tygodniu klasa II

2 dni / w tygodniu klasa III

Uczeń po podpisaniu umowy z pracodawcą otrzymuje status pracownika młodocianego – zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach (salonach) fryzjerskich.

Uczeń może samodzielnie znaleźć miejsce praktyki, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, który dokona weryfikacji profilu działalności danego podmiotu gospodarczego.
Uczniów obowiązuje w trakcie praktyki przestrzeganie Regulaminu Praktyk i prowadzenie Dzienniczka Praktyk.

W trakcie trzech lat nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w rzemieślniczych zakładach fryzjerskich. Uczniowie są jednocześnie młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w zakładach prywatnych pod okiem mistrzów fryzjerskich. Taka forma kształcenia jest bardzo wskazana w zawodach usługowych.

Młodociani, zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w branżowych szkołach, a także dokształcający się w innych formach niż szkolne, zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami o egzaminach kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Jako absolwent szkoły będziesz posiadał wiedzę i umiejętności, z zakresu pracy na stanowisku fryzjer w  salonach fryzjerskich.

Partnerskie salony w których uczniowie szkoły mogą realizować praktyki zawodowe:

„Chili Creative Hairdressing” Fryzjerstwo Toruń
ul. Konstytucji 3 Maja 28
tel. 56 645 41 06

 

  

„Sebastian” Studio Fryzjerko – Kosmetyczne Toruń,
ul. Kościuszki 16 d
tel. 56 660 42 15