Tytuł wydarzenia

treść

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu współpracuje z Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu na mocy zawartego porozumienia współpracuje z Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Głównym założeniem podpisanego dokumentu jest współdziałanie na rzecz informacji i edukacji w zakresie prawa podatkowego, podnoszenie świadomości podatkowej młodzieży oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Krajowej Administracji Skarbowej w środowisku szkolnym i lokalnym. Dzięki zawartemu porozumieniu, uczniowie Szkoły biorą udział w cyklicznych spotkaniach z pracownikami Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, w trakcie których poznają organizację, rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej, a także zdobywają aktualną wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Prowadzone są również działania promocyjno-informacyjne mające na celu popularyzację pracy w Krajowej Administracji Skarbowej. Uczniowie poznają proces rekrutacji do pracy, co w konsekwencji być może zachęci uczniów do związania swojej drogi zawodowej z pracą w organach Krajowej Administracji Skarbowej.
Ponadto, w ramach zawartego porozumienia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Pani Beata Adamowicz wyraziła zgodę na objęcie patronatem wybranej klasy kształcącej w zawodzie technik ekonomista lub technik rachunkowości. Dzięki temu uczniowie wybranej klasy będą mieli możliwość łączenia wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie lekcji, z wiedzą praktyczną wynikająca z zadań wykonywanych przez Krajową Administrację Skarbową.
Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, posiadających stosowne umiejętności i wiedzę w prezentowanych obszarach merytorycznych.
Najnowsze informacje

Aktualności

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

21 września, 2023

Uwaga konkurs!

21 września, 2023

Integracja klas pierwszych

Dnia 15.09.2023 r. w naszej szkole miała miejsce integracja klas pierwszych. Nowi uczniowie mieli okazję
19 września, 2023
1 2 3 4 5 92
Autor: Monika Bojarska

APEL O PRZEKAZANIE 1,5 % PODATKU W ZEZNANIU ROCZNYM
PIT-37 DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TORUNIU
(ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
SZKOLE).

Kliknij TUTAJ!

Skip to content