10.03.2021 r.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

FUNDUSZ SOCJALNY

NOWY WNIOSEK FUNDUSZU SOCJALNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH  w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

UMOWA POŻYCZKI – CZYNNI PRACOWNICY

UMOWA POŻYCZKI – EMERYCI I RENCIŚCI