Uwaga maturzyści 2021!

W załącznikach znajdziesz informacje dotyczące:

–  ogłoszenia wyników i odbiorze świadectw, aneksów i informacji o wynikach i  terminie poprawkowym … zajrzyj

– oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym … pobierz